Project

Boven 't Y, Amsterdam

Project omschrijving

In opdracht van Biltz en de Gemeente Amsterdam heeft All Jobs deze parkeergarage voorzien van nieuwe wayfinding, signing en inrichting. Parkeergarage Boven 't Y is nu herkenbaar als publieke parkeergarage van de gemeente Amsterdam met zijn herkenbare rode huisstijl. De oude signing is vakkundig verwijderd en gescheiden afgevoerd voor recycling of hergebruik.

Op basis van de bestaande huisstijl voor de gemeentelijke parkeergarages van Amsterdam heeft All Jobs Wayfing & Parking Solutions een beeldplan ontworpen voor deze specifieke parkeergarage. Er is extra focus gelegd op de herkenbaarheid aan de buitenzijde voor zowel automobilisten als voetgangers. Met de nieuwe grote lichtbak boven de inrit is de parkeergarage niet te missen. Voor de voetgangers zijn de ingangen verduidelijkt met grote rode signing. 

Daarnaast is er extra aandacht besteed aan duidelijke informatievoorziening voor de Park & Ride (P+R) functie van deze parkeergarage. Gebruikers vinden moeiteloos de juiste uitgang dicht bij het metro station en worden duidelijk geinformeerd over het P+R beleid.

Naast de signing aan de buitenzijde is de binnenzijde van de parkeergarage ook grondig aangepakt. De parkeergarage is voorzien van nieuwe wayfinfing in de vorm van autorouteborden en voetgangersrouteborden. Om de voetgangersveiligheid te vergroten zijn er grote rood/wit/zwarte oversteekplaatsen gecreeerd, waardoor voetgangers zich veilig richting de uitgang of auto kunnen begeven.

Categorie:

Opdrachtgever