De mobility hub

Een toekomstbestendig concept


Duurzaamheid en de impact van de 'footprint' op de aarde speelt een steeds grotere rol in de maatschappij. Meer en meer wordt gesproken over een deeleconomie waarbij auto's en fietsen worden gedeeld. De mobility hub is een opkomend concept dat voortkomt uit de behoefte aan Mobility as a Service. Op verschillende plaatsen wordt al gebruik gemaakt van mobiliteitsconcepten en het is continu in ontwikkeling.

Gebiedsontwikkeling

De mobiliteitshub is een onderdeel van gebiedsontwikkeling en heeft als doel de hoogstedelijke gebieden in de toekomst leefbaar en bereikbaar te houden.

Mobility hubs zijn er op verschillende niveaus, te onderscheiden in woonwijken, steden, regio's en knooppunten (denk hierbij aan treinstations, luchthavens en zeehavens). In zo'n mobility hub kunnen verschillende vervoersfuncties samenkomen, namelijk de deelmobiliteit of een overstap naar een ander vervoersmiddel. Sommige mobility hubs maken bovendien plaats voor ontmoetingsplekken of ruimten en faciliteiten om te wonen en werken.

Samenkomst van versterkende functies

Het concept mobility hub is niet helemaal nieuw. Het park & ride concept heeft bijvoorbeeld een vergelijkbaar principe. Hierbij parkeert men de auto (tegen een aantrekkelijk parkeertarief) om vervolgens over te stappen op het openbare vervoersnetwerk. Dit wordt vooral toegepast in grote steden. De toegevoegde waarde van de mobility hub is dat versterkende functies samenkomen, namelijk:
- Het bundelen van vervoersstromen en het samenvoegen van voorzieningen
- De weerstand om over te stappen te verlagen
- Deelmobiliteit en elektrificatie (de overgang van fossiele brandstoffen naar elektriciteit)

De deelauto

Deelauto's zorgen voor een efficiënte benutting van schaarse ruimte. Waar deelauto's beschikbaar zijn, zullen inwoners minder behoefte hebben aan een eigen auto in het bezit hebben. Deelautogebruik is in de afgelopen jaren al toegenomen en dit zal verder oplopen. Kijk maar naar de populariteit van deelscooters in steden. Het gemak van het gebruik van een deelvoertuig draagt ook bij aan deze populariteit en groei. Via een smartphone is een deelvoertuig te reserveren, lokaliseren, betalen en ontgrendelen.

Community functies

Een parkeervoorziening kan veel meer zijn dan een betonnen gebouw met auto’s. In mobility hubs kunnen verschillende communityvoorzieningen worden gehuisvest, zoals een sportcentrum, een kinderopvang of een buurthuis waar mensen graag samenkomen.

Duurzaamheid

Het aspect duurzaamheid komt naar voren in verschillende elementen. De mobility hub voorkomt onnodige automobiliteit vanwege de beschikbare alternatieven. Ook zijn er minder parkeerplaatsen per huishouden nodig, waardoor ruimte ontstaat/overblijft voor bijvoorbeeld meer groen. 

Wayfinding in de mobility hub

In een gebouw waarin verschillende elementen samenkomen en dat gericht is op duurzaamheid en efficiëntie, is een goede wayfinding noodzakelijk. Wayfinding zorgt voor overzicht in het gebouw en is van essentieel belang voor de veiligheid en de bezoekerservaring. Ook zaken als aanrijdbeveiliging komen hierbij kijken, gezien het aspect deelauto's. Afhankelijk van het type mobility hub kunnen wij in kaart brengen welke elementen nodig zijn om de hub zo veilig en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Vervolgens produceren we elk benodigde onderdeel volledig op maat en aan de hand van de gewenste huisstijl.

Meer over All Jobs